Khối 12

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BÀI DỰ THI: E-LEARNING CẤP TỈNH (2020-2021) - Môn TOÁN Ban Biên Tập 630
2 BÀI DỰ THI: E-LEARNING CẤP TỈNH (2020-2021) - Môn CÔNG NGHỆ Ban Biên Tập 462
3 BÀI DỰ THI: E-LEARNING CẤP TỈNH (2020-2021) - Môn ĐỊA LÍ Ban Biên Tập 336
4 BÀI DỰ THI: E-LEARNING CẤP TỈNH (2020-2021) - Môn VẬT LÍ Ban Biên Tập 253
5 BÀI DỰ THI: E-LEARNING CẤP TỈNH (2020-2021) - Môn TIN HỌC Ban Biên Tập 244

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 63
Liên kết web : 21
Số lần xem bài viết : 66231
Hiện có 1 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

E-MAIL

1

Nguyễn Chí Thành

Hiệu trưởng

0946590011

chithanhnongson1@gmail.com

2

Đặng Việt Hải

Phó hiệu trưởng

 

vh9296@gmail.com

3

Võ Thanh Tuấn

 Phó hiệu trưởng

 0911282324

 thanhtuanqson@gmail.com

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

SỐ ĐIIỆN THOẠI

 

EMAIL

1

Nguyễn Thị Mỹ Mơ

TTCM

0946928284

nguyenmymo1984@gmail.com

2

Đinh Thị Kim Chi

NV

0947752806

chithptqs@gmail.com

3

Trịnh Thị Thuý Hằng

NV

0354732659

trinhthithuyhang1992@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hà

NV

0388922522

5

Đỗ Nhật Phong

NV

0902554106

innhatphongqs@gmail.com

6

Dương Quý Sung

NV

0866721995