Văn bản của huyện Nông Sơn--

#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Công văn 161 thực hiện Thông tư 124 về tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" 290
2 QĐ số 6621 công nhận CQ văn hóa năm 2021 307
3 QĐ 6367 công nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT năm 2021 261
4 Thông báo số 193 về kết quả Xếp loại Chi bộ năm 2021 289

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 122
Liên kết web : 21
Số lần xem bài viết : 120759
Hiện có 1 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

E-MAIL

1

Nguyễn Chí Thành

Hiệu trưởng

0946590012

chithanhnongson1@gmail.com

2

Võ Thanh Tuấn

 Phó hiệu trưởng

 0911282324

 thanhtuanqson@gmail.com

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

SỐ ĐIIỆN THOẠI

 

EMAIL

1

Nguyễn Tấn Trường

TTCM

0985400979

tantruongmh@gmail.com

2

Nguyễn Thị Mỹ Mơ

NV 0946928284 nguyenmymo1984@gmail.com

 

3

Trịnh Thị Thuý Hằng

NV

0354732659

trinhthithuyhang1992@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hà

NV

0388922522

5

Đỗ Nhật Phong

NV

0902554106

innhatphongqs@gmail.com

6

Dương Quý Sung

NV

0866721995