Lịch công tác tuần Trường THPT Nông Sơn
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:20/5/2024 đến ngày:26/5/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 20/5* BC TK công tác QPAN theo CV 2173 (thầy Tuấn).
- Dạy bù tiếng Anh lớp 10/5 tiết 3,4: cô Nga (phòng 7).
- Dạy bù tiếng Anh lớp 11/5 tiết 5: cô Nga.
- Dạy bù Toán lớp 11/5 tiết 1: cô Tính (phòng 8).
- Dạy bù Toán lớp 10/2 tiết 3,4,5: cô Tính (phòng 8).
- Dạy bù Ngữ văn lớp 10/4 tiết 3,4: cô Hoa (phòng 1).
- Dạy bù Sinh học lớp 11/1 tiết 5: cô Tình
* Thi thử TN THPT (Lần 2).Tuần dự phòng
Ba 21/5- Kiểm tra hồ sơ lựa chọn SGK các tổ CM (theo KH)
- Dạy bù Ngữ văn lớp 10/4 tiết 3,4: cô Hoa (phòng 7).
- Dạy bù tiếng Anh lớp 10/3 tiết 1,2,3: cô Nga (phòng 8).
Tư 22/5Gửi giấy mời dự bế giảng (Hằng)
Năm 23/5* Dự nghe thông tin thời sự và chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2024 (theo DS).
* 23-24/5: Tập huấn tại Hội An (theo QĐ).
- Dạy bù tiếng Anh lớp 10/6 tiết 1,2: cô Nga (phòng 7).
* Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (đ/c Thành) - CV1149.
- Dạy bù Sinh học lớp 11/1 tiết 7: cô Tình (phòng 7).
Sáu 24/5* 7h00: Đoàn HS đi tham quan trải nghiệm tại Bảo tàng tỉnh QNam (dự kiến).
* Hoàn thành hồ sơ thi đua GDTrH nộp cho sở .
* 24-26/5: Thi đấu giải Cầu lông cho Khối liên quân 2
- Dạy bù Sinh học lớp 10/7 tiết 10: cô Tình.
- Dạy bù tiếng Anh lớp 10/4 tiết 10: cô Nga.
Bảy 25/5Họp phụ huynh cuối năm (theo KH)
CN 26/5