Lịch công tác tuần Trường THPT Nông Sơn
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/11/2021 đến ngày:7/11/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 9

Lớp trực ban:

Hai 1/11- Kiểm tra lại môn GDCD theo lịch kiểm tra ngày 25/10/2021.
- Tiết 2: Chào cờ (GVCN, HS, BGH, ĐTN)
* Học bù theo TKB chiều thứ 7
Ba 2/11
Tư 3/11- Đi làm phách Thi tuyển viên chức 2021.14h35: Họp cấp ủy
17h15: Họp chi bộ định kỳ.
Năm 4/11- Đi làm công tác chấm thi VC 2021 (đ/c Tấn Trường).
Sáu 5/11- Nộp hồ sơ đăng ký thi nghề PT cho Sở.
Bảy 6/11
CN 7/11- Tổ chức giải bóng chuyền học sinh theo KH số 480 (đã gửi cho GVCN).