Lịch công tác tuần Trường THPT Nông Sơn
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:2/8/2021 đến ngày:8/8/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 2/8Hạn cuối nhập thông tin cán bộ phụ trách quản lý hồ sơ viên chức.Hạn cuối phát Giấy CN tốt nghiệp tạm thời và phiếu điểm cho HS 12.
Ba 3/88h00: Họp cấp ủy chi bộ.
Tư 4/8
Năm 5/8HS thực hiện rèn luyện hè theo KH.
Sáu 6/86-12/8: Tự học trực tuyến mô đun 3 trên LMS.
Bảy 7/8- Tổ trưởng, nhóm trưởng góp ý dự thảo khung chương trình dạy học năm học 2021-2022.
CN 8/8