Lịch công tác tuần Trường THPT Nông Sơn
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/7/2021 đến ngày:25/7/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/7- Làm việc bình thườngTrực lãnh đạo: Chí Thành
Ba 20/7Trực lãnh đạo: Chí Thành
Tư 21/7Trực lãnh đạo: Chí Thành
Năm 22/7- Tổ chức rèn luyện hè theo kế hoạch (đ/c Sung quản lý)Trực lãnh đạo: Thanh Tuấn
Sáu 23/7- Từ 23-27/7: Hoàn thành bài tập cuối khóa môn đun 2 lên hệ thống LMS (GV, CBQL).*13h30: Dự hội nghị Hội thẩm nhân dân - Tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị huyện (đ/c Thành)Trực lãnh đạo: Thanh Tuấn
Bảy 24/7Trực lãnh đạo: Thanh Tuấn
CN 25/7