Lịch công tác tuần Trường THPT Nông Sơn
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:28/6/2021 đến ngày:4/7/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 28/6- Dạy luyện thi theo TKB.
- Báo cáo và nhập dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành theo y/c công văn 1166/SGDĐT-VP ngày 3/6/2021 (Đ/c Mơ).
- Sửa chữa hệ thống quạt, điện phục vụ thi TN THPT.
Ba 29/6- 7h30: Tập huấn Online nghiệp vụ công tác Thanh tra và Coi thi TN THPT tại trường (đ/c Tuấn, Hưng, Hùng, Vinh; Tuyến, Sương, Nhi, Thịnh).
Tư 30/6- Báo cáo SKKN cấp tỉnh tại Sở (đ/c Thịnh).- 14h30: Làm viêc với đội PCCC tỉnh (Mẫn).
- 14h30: Làm việc với nhân viên Viettel về lắp đặt Camera (TP kèm theo: BGH, GV tin, CA huyện)
Năm 1/7- 7h30: Quán triệt quy chế thi tốt nghiệp cho hs K12.
- 8h30: Triển khai quy chế coi thi TN cho các GV thuộc diện điều động làm nhiệm vụ coi thi (trừ các GV đã tập huấn trực tuyến ngày 29/6).
- Sửa chữa tường rào theo KH.
- Rèn luyện hè cho HS theo KH 272 (đ/c Phong bv hướng dẫn).
* 15h00: Họp chi bộ định kỳ.
Sáu 2/7- Bàn giao thiết bị Camera tại Sở (đ/c Tuấn)
- Phun thuốc khử trùng tại điểm thi.
*15h00: Làm việc với Ban chỉ đạo thi TN THPT cấp huyện.
Bảy 3/7- Lao động theo KH của nhà trường.
* 8h00: Họp trực tuyến lần 2 (BGH, Hưng, Hùng, Vinh).
* 14h30: Tập huấn nghiệp vụ thi TN THPT (GV THCS)
CN 4/7* 8h00: Họp Ban đại diện cha mẹ HS.