Lịch công tác tuần Trường THPT Nông Sơn
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:5/12/2022 đến ngày:11/12/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 5/12*Không chào cờ, dạy đôn tiết.
*Ngày 5,6/12: Dự hội nghị trực tuyến tại huyện (đ/c Thành, Tuấn).
* 8h00: Dự họp CM tại THPT Nguyễn Hiền (đ/c Thịnh).
Tuần 14
Ba 6/12* Chấm phúc khảo kỳ thi viên chức (theo QĐ)
Tư 7/12
Năm 8/12
Sáu 9/128h00: Họp công tác phổ cập GD tại phòng họp số 2 UBND huyện.
Bảy 10/12
CN 11/12