Lịch công tác tuần Trường THPT Nông Sơn
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:12/4/2021 đến ngày:18/4/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 12/4- Tiết 2: Chào cờ (BGH, Đoàn TN, GVCN, HS)
- Dạy bù: Ngữ văn lớp 10/2 (tiết 3,4,5): Phòng 7.
- Hướng nghiệp khối 12:
+ Từ 14h00-15h00: Lớp 12/1, 12/2, 12/3;
+ Từ 15h00-16h00: Lớp 12/4, 12/5, 12/6.
- Dạy bù: +Toán lớp 12/2 (tiết 8,9,10): Phòng học lớp 12/2;
+ Sinh lớp 12/5 (13h30-15h00): Phòng học lớp 12/5.
TUẦN 29
Ba 13/4- Dạy bù: Toán lớp 10/4 (tiết 1,2): Phòng 7.- Dạy bù: + Công nghệ: lớp 11/2 (tiết 3,4): Phòng 2
Tư 14/4- Dạy bù: + Toán lớp 10/6 (tiết 1,2): Phòng 7.
+ Toán lớp 11/2 (tiết 5): Phòng 2.
- Dạy bù: + Vật lí: Lớp 11/4 (tiết 1,2), lớp 11/3(tiết 3,4): Phòng 8.
+ Ngữ văn lớp 12/1 (tiết 9,10): Phòng 8
Năm 15/4- Dạy bù: + Vật lí: lớp 10/2 (tiết 3,4): Phòng 7.- Dạy bù: + Công nghệ: lớp 11/1 (tiết 3,4): Phòng 1.
+ Ngữ văn lớp 11/2 (tiết 7,8,9): Phòng 2.
+ Ngữ văn lớp 11/3 (tiết 9,10): Phòng 4.
+ Toán lớp 11/4 (tiết 8,9): Phòng 5.
Sáu 16/4- Chuẩn bị phôi liệu thi Nghề PT khối 12.
- 8h30: Họp Ban giám khảo chấm OTE cấp tiểu học (đ/c Huệ).
Bảy 17/4- Dạy bù: +Ngữ văn lớp 10/3 (tiết 1,2,3): Phòng 7.
+ Ngữ văn lớp 11/3 (tiết 4,5): Phòng 3.
+ Vật lí lớp 11/6 (tiết 4,5): Phòng thực hành.
- 14h35: Họp lãnh đạo, TK, BV, phục vụ tại phòng HT.
CN 18/4- 6h30: Thi nghề PT (đợt 2).