Lịch công tác tuần Trường THPT Nông Sơn
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:14/9/2020 đến ngày:20/9/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 14/9- Tiết 1: Khối 10 học vào buổi sáng. Tiết 3,4,5: Khối 11 & 12 học bình thường.
- Riêng tiết 2:
+ Từ 7h45 – 8h00: Giao ban GVCN tất cả các lớp
+ Từ 8h00 – 8h15: GVCN khối 10 sinh hoạt với HS tại lớp.
+ Từ 8h15 – 8h35: GVCN khối 11 và 12 sinh hoạt tại lớp.
- Nhận đề khảo sát tại Sở GD&ĐT (đ/c Tuấn).
- Hạn cuối báo cáo số liệu phục vụ kiểm tra (kế toán).
- 13h30: Đại hội điểm (chi đoàn 12/3).
- 15h00: Họp tổ CM định kỳ (TTCM tiển khai nội dung CM của tổ và các nội dung theo công văn số 08/CV-THPTNS ngày 08/9/2020)
Ba 15/9- 7h30: Dự HN BCH CĐ Giáo dục tỉnh QN lần thứ XI tại Sở GD (đ/c Công Trường).- Dự kiến nộp kế hoạch giáo dục năm học của nhà trường (qua điều hành Sở), KH giáo dục môn học (qua mail bộ môn Sở).
Tư 16/9
Năm 17/9- Khảo sát chất lượng khối 10 (môn Văn và Anh văn)- Khảo sát chất lượng khối 10 (môn Toán)
Sáu 18/9- GV chấm thi khảo sát lớp 10 (Các khối nghỉ học)- GV chấm thi khảo sát lớp 10 (Các khối nghỉ học)
Bảy 19/9- Các khối học tập theo TKB của ngày thứ 6.
- Hạn cuối báo cáo thực hiện dự toán ngân sách 2020 và XD dự toán 2021 (Kế toán)
- Cập nhật thông tin GV và học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành.
CN 20/9Ngày 20-21/9: Hoàn thành cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh vào cơ sở dữ liệu.