Lịch công tác tuần Trường THPT Nông Sơn
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:8/8/2022 đến ngày:14/8/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 8/8- Ngày 8-10/8: Tập huấn trực tiếp các môn: GDKT-PL (tại LQĐ); Địa (NVCừ); Hóa (HN Huệ); Sinh (ND Hiệu); Khởi nghiệp (Tam Kỳ).
Ba 9/88h00: Hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai năm 2022 tại Hội trường B (huyện)
Tư 10/8Ngày 10-12/8: Tập huấn GV dạy môn QPAN (theo CV 1487); môn Văn (Thái Phiên); Toán (Ng Hiền); Anh (Tiểu La); Vật lí (Sào Nam).
Năm 11/8
Sáu 12/8
Bảy 13/8Báo cáo nhanh công tác chuẩn bị khai giảng (BGH)
CN 14/8