Lịch công tác tuần Trường THPT Nông Sơn
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:30/11/2020 đến ngày:6/12/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 30/11- 15h00: Tổ chức gặp mặt chia tay thầy Đặng Việt Hải nghỉ hưu theo chế độ.
Ba 1/12
Tư 2/12
Năm 3/12- Hạn cuối đăng ký Số lượng photo de thi HK1.
Sáu 4/12- Ca sáng: HĐNGLL theo kế hoạch.
- 10h25: Họp xét hồ sơ nâng lương trước thời hạn.
Bảy 5/12- Hạn cuối nộp hồ sơ nâng lương thường xuyên, TNVK, TNNG.
CN 6/12- Hoàn thành báo cáo thi KHKT cấp tỉnh.