TRƯỜNG THPT NÔNG SƠN


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:25/10/2021 đến ngày:31/10/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 8

Lớp trực ban:

Hai 25/10
Ba 26/10
Tư 27/10
Năm 28/10
Sáu 29/10- Tổ chức HĐNGLL chủ đề tháng 10: Khối 11, 12.- Tổ chức HĐNGLL chủ đề tháng 10: Khối 10.
- 13h15: Dự hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế tại TTHN huyện (đ/c Thành, Tuấn)
Bảy 30/10
CN 31/10