TRƯỜNG THPT NÔNG SƠN


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:26/7/2021 đến ngày:1/8/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 26/7- 9h00: Thăm mẹ VN anh hùng tại xã Quế Phong - Quế Sơn (BGH, Công đoàn, Đoàn TN).Trực lãnh đạo: thầy Thành
Ba 27/7- Hạn cuối hoàn thành bài tập cuối khóa môđun 2 lên hệ thống LMS (GV, CBQL).Trực lãnh đạo: thầy Thành
Tư 28/7Trực lãnh đạo: thầy Thành
Năm 29/7Trực lãnh đạo: thầy Tuấn
Sáu 30/7* 9h00: Hạn cuối nộp hồ sơ chuyển trường cho BGH.Trực lãnh đạo: thầy Tuấn
Bảy 31/7Trực lãnh đạo: thầy Tuấn
CN 1/87h30: Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi TN tại Sở (đ/c Mơ)